A+ A A-
 
07-07-2011
Ordinari
I PART RESOLUTÒRIA
1. Ordre del Dia:
Periodicitat de sessions de Ple.
Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.
Nomenament de representants de la Corporació en els òrgans col·legiats.
2 Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments:
2-1 Resolució de l’Alcaldia núm. 443/2011, de 15 de juny, referent al nomenament de tinents d’alcalde.
2-2 Resolució de l’Alcaldia núm. 456/2011, de 20 de juny, referent a la delegació de funcions a favor de regidors.
2-3 Resolució de l’Alcaldia núm. 457/2011, de 20 de juny, referent a la delegació de funcions a favor de la Junta de
Govern Local.
3 Donar compte de la constitució de grups polítics municipals i de la designació dels seus portaveus.
4 Determinació de retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació.
 
pam

CERCAR

Butlletí Verd

Subscriu-te als nostres butlletins de notícies i agenda
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact