A+ A A-
 
Ple num 9/2015
16-07-2015
Ordinari
ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ:  9/2015
CARÀCTER: ORDINÀRIA
DIA: 16/07/2015
HORA: 20:30

Ordre del Dia

         I.-   PART RESOLUTÒRIA
1          Aprovació esborranys actes:
1.1 Sessió constitutiva del nou Ajuntament del dia 13 de juny de 2015
1.2 Extraordinària del dia 1 de juliol de 2015
2     Presa de possessió del Sr. Abel Ballesteros Monferrer com a regidor de l’Ajuntament de Teià.

DICTÀMENS

Àrea 1

3          Rectificació de formulació preavís de separació d’aquest Ajuntament del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
4          Expedient núm. 2/2015, de reconeixement extrajudicial de crèdit.

Àrea 2

5          Determinació de les Festes Locals per a l’any 2016
6          MOCIONS D’URGÈNCIA
         II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

7          Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: De la núm. 386/2015 (inicial) a la núm. 494/2015
8    Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.
9     Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.
10  SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 
pam

Cercador

Consultori Municipal

Horari Teia Estiu 2019

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
platges
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.