A+ A A-
 
19-07-2016
Ordinari
I.-   PART RESOLUTÒRIA

1.    Aprovació esborrany acta Ple, sessió ordinària del 31 de maig de 2016

DICTÀMENS
Àrea 1
2.    Pla Econòmic Financer 2016-2017
3.    Declaració  d’especial interès municipal les obres per habilitar les sortides d’emergència (2a escala) de l’escola El Cim, instada per Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials d’Educació Maresme – Vallès Oriental., expedient d’obres 47/2016. Llicència urbanística 50/2016.
4.    Aprovació inicial del Reglament del Mercat de venda no sedentària de Teià
5.    Determinació de les festes locals per a l’any 2017

Àrea 3
6.    Conveni de col·laboració a formalitzar entre  la Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, el Consorci del Parc de la Serrala da Litoral i l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central, per a l’aprovació i execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal per a la Prevenció d’Incendis Forestals, vàlid entre els anys 2016 i 2036.
7.    Aprovació de l’adhesió d’aquest Ajuntament al Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG) de residus de piles i d’acumuladors.

Àrea 4
8.    Moció del mon local en defensa de l’acollida de les persones refugiades
9.    MOCIONS D’URGÈNCIA
      
II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

10.    Donar compte de l’acord de la  Junta de Govern Local de 16 de juny 2016 d’aprovació de les Bases generals i específiques per a l’obtenció de subvencions any 2016.
11.    Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: De la núm.  379/2016 a la núm. 505/2016.
12.     Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventora municipal.
13.    Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.
14.    SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 
pam

CERCAR

Butlletí Verd

Subscriu-te als nostres butlletins de notícies i agenda
captcha 
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
suvbencions2018
bn efact