A+ A A-
 
29-11-2016
Ordinari
PLE ORDINARI

sessió 7/2016

DIA: 29 DE NOVEMBRE DE 2016

HORA: 21:00


ORDRE DEL DIA


I.-   PART RESOLUTÒRIA

 
1.    Aprovació esborranys actes Ple

1.1 sessió ordinària del 29 de setembre de 2016

1.2 sessió extraordinària del 27 d’octubre de 2016

DICTÀMENS
 
Àrea 1

2       Aprovació inicial de l’Ordenança municipal de transparència i administració electrònica.

Àrea 2


3       Proposta de concessió de Tei de Plata 2016
4       Moció de creació de la Comissió de seguiment de l’agermanament amb el municipi de Massarosa.

Àrea 4

5       Modificació article 7.2 c) i annex 1 del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.

PROPOSTES

Àrea 3

6       Moció sobre Mobilitat al Maresme. Novembre 2016
7       MOCIONS D’URGÈNCIA
   II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

8          Donar compte de la modificació de denominació del grup polític “Convergència i Unió” a la denominació: “Partit Demòcrata”.
9          Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: De la núm. 621 a la núm. 769
10       Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.
11  SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 
pam

CERCAR

Butlletí Verd

Subscriu-te als nostres butlletins de notícies i agenda
captcha 
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
suvbencions2018
bn efact