A+ A A-
 
Ple num 3/2017
18-05-2017
Ordinari
I.-   PART RESOLUTÒRIA

1.    Aprovació esborrany acta sessió ordinària del Ple del dia 19 de març de 2017

DICTÀMENS


Àrea 1

2.     Elecció del Jutge/ssa de Pau substitut/a.

3.     Expedient núm. 1/2017 de declaració de crèdits fallits o/i incobrables.

4.     Modificació plantilla del personal funcionari al servei de la Corporació

5.     Modificació parcial catàleg retributiu del personal al servei d’aquesta Corporació

Àrea 3

6.     Moció relativa a la plaga del “Tomicus” i per a una explotació sostenible dels boscos del Maresme.

7.     Adhesió a l’Associació Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central

Àrea 4

8.     Aprovació “Protocol de protecció als/les treballadors/es dels Serveis Socials Bàsics davant de possibles agressions de persones usuàries.

PROPOSTES

9.     Aprovació projecte de la claveguera del Passeig de La Riera

10.  Aprovació projecte per a l’accessibilitat als carrers de Margarita Xirgu i tram de torrent de Casa Bru, entre els carrers J. Torrents i J. Sabatés

11.  MOCIONS D’URGÈNCIA

   II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

12.      Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: de la núm. 150 a la núm. 312/2017

13.      Donar compte de la modificació de constitució de grup polític – PDeCAT

14.         Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.

15. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.


- SUGGERIMENTS I PREGUNTES
 
pam

Cercador

Consultori Municipal

Horari Teia Estiu 2019
 
 
 
 

Piscines municipals 2019

piscina
bnprespart19
 
 
 
 
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
aulaestudi2019
 
 
 
 
suvbencions2019
 
 
 
 
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.