A+ A A-
 
Ple num 4/2017
20-07-2017
Ordinari
Ordre del DiaI.-   PART RESOLUTÒRIA1.    Aprovació esborrany acta sessió ordinària del Ple del dia 18 de maig de 2017DICTÀMENSÀrea 1

2.      Imposició de multa per infracció greu Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals.

3.      Moció referent a la reinversió del superàvit a l’Administració Local per a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries

4.      Modificació del règim retributiu de l’alcalde

5.      Creació de l’Ordenança Fiscal núm. 60 reguladora de la taxa per a la inserció de publicitat en el Programa de Festa Major.

6.      Expedient MC/06/2017, de suplement de crèdit i crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreriaÀrea 2

7.      Determinació de les Festes Locals per a l’any 2018

8.      Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2017-2020

 

PROPOSTES9.      Reglament de la distinció “TEI DE `PLATA”

 

10.  Reglament de la distinció d’”EL TEIANENC DE L’ANY” 

11.  MOCIONS D’URGÈNCIA

 

   II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

 

12.      Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia 314/2017, d’aprovació de la liquidació del Pressupost exercici 2016.

 

13.      Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: de la núm. 313 a la núm. 503/2017

 

 14.      Donar compte de l’informe 4/2017 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de Gestió Recaptatòria en municipis d’entre 5000 i 20000 habitants, exercici 2013.15.         Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.16.         Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.17.  .- SUGGERIMENTS I PREGUNTES

 
pam

Cercador

Consultori Municipal

Horari Teia Estiu 2019
 
 
 
 

Piscines municipals 2019

piscina
bnprespart19
 
 
 
 
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
aulaestudi2019
 
 
 
 
suvbencions2019
 
 
 
 
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.