A+ A A-
 
25-10-2017
Extraordinari
Per l’Alcaldia, en Resolució 729/2017, de 24 d’octubre,  atesa la necessitat d’aprovar la moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya amb anterioritat a la realització de les sessions del Parlament de Catalunya i de la Comissió del Senat del proper dia 26 d’octubre que han de tractar el tema de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució , s’ha resolt  convocar  SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ:  7/2017

Ordre del dia

1.- Ratificació de la convocatòria de la present sessió extraordinària urgent.

2. Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya
 
pam

CERCAR

recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
suvbencions2018
bn efact