A+ A A-
 
Ple num 9/2019
18-07-2019
Ordinari
 1. PART RESOLUTÒRIA
 2. Actes pendents d'aprovar

1.1. PLE2019/7 Extraordinària 15/06/2019

1.2. PLE2019/8 Extraordinària 25/06/2019

 1. Dictàmens

2.1  Gestió Econòmica

2.1.1  Determinació de les festes locals per a l'any 2020

2.2 Urbanisme

2.2.1. Prp2019/810  Aprovació inicial del Projecte Bàsic d'Infraestructures Generals dels tres sectors de les urbanitzacions situades al nord del casc urbà del municipi de Teià (Gran Vista - Les Nogueres; Santa Fe – Paradís – Assumpció; Les Delícies). exp. núm. 2019/566

2.2.2. Prp2019/923   Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del sector Gran Vista Les Nogueres. exp. 2017/712.

2.2.3. Prp2019/929   Aprovacio definitiva del Pla de Millora Urbana núm. 12 per a l’ordenació volumètrica (modificacio de les separacions a llindars) en la parcel·la situada al carrer Tarragona 42.

 1. Propostes

3.1 Gestió Econòmica

3.1.1 Prp2019/967  Aprovació expedient modificació de crèdits 005/2019

3.2 Urbanisme

3.2.1. Prp2019/973   Aprovació projecte arranjament pista esportiva AE Teià

3.2.2. Prp2019/974   Aprovació definitiva del Text Refós del Pla de Millora Urbana núm. 7 de l'àmbit PMU 7 Fábrica Puigoriol.

 1. MOCIONS D’URGÈNCIA
 1. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
 1. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/456, d’aprovació de la liquidació del Pressupost exercici 2018.
 2. Donar compte de la relació de Resolucions de l’Alcaldia de la núm. 400 a la núm. 469/2019
 3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal, que seguidament es detallen:

Informe

Data acord Junta de Govern

Detall

68/2019

04/04/2019

ADO 04/04/2019

72/2019

11/04/2019

ADO 11/04/2019

82/2019

25704/2019

ADO 25/04/2019

95/2019

09/05/2019

ADO 9/05/2019

104/2019

23/05/2019

Nòmina maig

115/2019

27/06/2019

Justificació NPV-J joventut

122/2019

27/06/2019

NPV-J Locomoció

123/2019

27/06/2019

NPV-J Despeses diverses

 1. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal, que seguidament es detallen:

Informe

Resolució

Data

Detall

103/2019

2019/333

23/05/2019

Complements extres nòmina maig

106/2019

2019/339

29/05/2019

Caixa fixa  1r trimestre 2019

 1. SUGGERIMENTS I PREGUNTES
 
pam

Cercador

Consultori Municipal

Horari Teia Estiu 2019

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
platges
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.