Articles filtrats per data: Març 2016

Torna la Caminada dels 3 pobles

logo 2016Ja tenim aquí la 11a Caminada dels Tres Pobles. Una trobada que ja s'ha consolidat com a activitat de caire lúdic i festiu i que crea llaços d'unió entre els tres municipis organitzadors de la Caminada. Amb un recorregut accessible per a petits i grans, tindrem el privilegi de caminar entre les vinyes i la muntanya, aprenent a fer salut però a la vegada respectant l'entorn pel qual passegem.

Aprofitem la magnífica oportunitat que ens dóna el nostre territori de poder recórrer els seus indrets, gaudint del binomi mar i muntanya, tot passejant pel Parc Serralada Litoral i visualitzant al fons el mar Mediterrà i observant, quasi a vista d'ocell, els pobles d'Alella, El Masnou i Teià.

Us convidem a participar en aquesta caminada, a que la compartim amb família i amics, a fer salut caminant i poder gaudir plegats de la natura, de la muntanya i de la pau i la bellesa dels seus paratges.

http://www.lacaminadadels3pobles.cat

Llegir més ...

Es milloren les infraestructures elèctriques al Parc de la Serralada Litoral

torre 1A partir del projecte d’Endesa de repotenciació de la línia elèctrica de 110kv des de la subestació de Sant Fost a la subestació de Sant Mateu, que es troba parcialment inclòs en el territori protegit pel Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral, com a ens gestor d’aquest territori, va emetre informe favorable als treballs proposats introduint-hi algunes mesures de millora.

Es va tenir en compte que en les instal·lacions elèctriques existents, incloses les edificacions i instal·lacions complementàries, els treballs de manteniment, millora i conservació han de dur-se a terme de manera que es minimitzi el seu impacte sobre el medi natural i el paisatge.

Per això tècnics del Parc i representants de la Direcció de Desenvolupament Alta Tensió i Manteniment Nord d’Endesa van treballar conjuntament per a que les torres o suports situats dins l’EIN, rebessin un tractament cromàtic que afavorís la seva integració a l’entorn, amb colors mat i d’acord amb els fons sobre els quals es projectin, des del punt de vista de la xarxa viària o de la panoràmica, sens perjudici del compliment de la normativa de seguretat per a la navegació aèria.

Aquesta col·laboració entre empresa i administració ha contribuït a la reducció de l’impacte visual d’aquestes infraestructures que resulta evident abans i després de pintar-les
Llegir més ...

Rebuig a l'atemptat terrorista a Brussel·les

LLznrZeeL'Ajuntament de Teià i tota la Corporació municipal, en nom del poble de Teià, vol expressar el rebuig més enèrgic a l'atemptat terrorista a Brussel·les. Davant de la nostra indignació, consternació i incomprensió, volem fer arribar el nostre condol més sincer als familiars de les víctimes i al poble belga. Per aquest motiu s'ha convocat un minut de silenci a les 13h, davant de l'Ajuntament.

Llegir més ...

Convocatòria per a la provisió d'una plaça d'agent interí de la Policia Local de Teià

Convocatòria per a la provisió mitjançant concurs oposició lliure d'una plaça d'agent interí dela Policia Local de Teià i formació d'una borsa de reposició

El termini de presentació d'instàncies és fins L'11 d'abril

 

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Es la provisió pel sistema de concurs oposició lliure d'una plaça d'agent de la Policia Local en règim d'interinitat, mes les vacants que es poguessin produir abans de la finalització del procés selectiu i que serien incrementades mitjançant decret de l'Alcalde, enquadrades dins l'escala administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, grup de titulació C2, de la plantilla de personal, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

El procés de selecció es regirà per aquestes bases específiques, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, i d'acord amb el que s'estableix als articles 31.2.a i 32 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

Aquesta convocatòria es troba inclosa en l'excepcionalitat que disposa l'article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, en tant que es tracta d'una necessitat urgent i inajornable que afecta el servei públic essencial com és la seguretat ciutadana.

Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

2.- CARACTERÍSTIQUES DE LES PLACES

Tipus de personal: Funcionari
Denominació: Agent de Policia Local
Grup: C2
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Classe: Policia local
Sistema de selecció: concurs-oposició lliure
Retribucions: les que corresponguin d'acord amb la relació de llocs do treball i la legislació vigent
Lloc de treball: Agent Policia Local

3.- REQUISITS ESPECÍFICS

Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir els requisits següents:

3.1.- Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
3.2.- Haver complert 18 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa
3.3.- Complir les condicions exigides per exercir les funcions encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
3.4.- No haver tingut condemna per cap delicte. No tenir inhabilitació per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
3.5.- No patir cap malaltia ni tenir cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions encomanades, d'acord el que determina la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
3.6.- Tenir una alçada mínima de 1.65 m. les dones i 1.70 m. els homes.
3.7.- Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions; títol de graduat escolar, en educació secundaria obligatòria (ESO), títol de graduat escolar (EGB), formació corresponent a cicles formatius de grau mitja, títol corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior. En cas d'invocar un títol equivalent a l'exigit, haurà d'acreditar-se mitjançant la certificació expedida pel Ministeri d'Educació que ho acrediti.
3.8.- Ester en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B
3.9.- Tenir la capacitació i posseir el grau de coneixements de la llengua catalana, exigit, d'acord amb el que s'estableix a l'article 121 l'annex del Decret 161/2002, d'11 de juny. Ha de tenir coneixements de nivell B (nivell Intermedi de català). Si la persona candidata no acredita documentalment els coneixements de llengua catalana haurà de superar una prové especifica de coneixements de llengua catalana de nivell B (nivell intermedi de català) de la Direcció de Política Lingüística que el resultat de la qual serà d'apte/a o no apte/a. L'acreditació documental a l'efecte de l'exempció també es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per a l'inici de la prova de coneixements de llengua catalana, aportant davant el tribunal l'original i una fotocopia de la documentació esmentada. L'apartat 3.4 es podrà acreditar aportant el model de declaració, degudament omplert, que està disponible en l'apartat d'oferta pública de la pàgina web de l'ajuntament de Teià (www.teia.cat).

Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia de la presentació de sol·licituds.

Més als documents adjunts

Llegir més ...

Comencen les inscripcions pels nous tallers a la Unió

la unioJa tenim a punt la nova programació pel proper trimestre abril-maig-juny amb moltes novetats i propostes:

Idiomes, estiraments corporals, fotografia, manualitats artístiques, tallers de cuina, cinema-fòrum, activitats familiars, sortides, exposicions i formació per entitats.

Com a novetats us destaquem el taller de llegir teatre impartit per l'actor Màrius Hernández. La presentació de dos anys de receptes del Parlem, cuinem, mengem amb degustació de plats d'arreu del món. La projecció del documental El Quadre de David Trueba, amb la presència dels protagonistes Josep i Pere Santilari. Tallers familiars d'expressió teatral, de cartells modernistes i de robòtica. Sortides al teatre Romea i a Caixafòrum.

Trobareu tot el detall dels cursos clicant aquí


L'horari per a inscripcions és de dimarts a divendres de 18 a 20.30h i dijous matí de 10 a 13h.

També trucant al telèfon 93 540 12 63 o al c/e Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Llegir més ...

Participa al Gran Dictat!

gran dictatEts un crac de la llengua?
Tens paraules per a tot?
T’agraden les ulleres amb personalitat?
Vols passar una bona estona?
Vols guanyar 4 entrades la Bosc Vertical?

Participa al Gran Dictat!

Fes un grup amb 4 amics o coneguts i apunta’t a la Unió abans del dia 1 d’abril o envia un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
El concurs es farà el dia 15 d’abril a les 20.30h a la Unió
Llegir més ...

Taller "Llegim teatre", amb Màrius Hernández

marius hernandezLlegirem en veu alta un text que ens proposa en Marius Hernández, molt conegut pel seu paper d’en Pitu, el cuiner de La Riera. Quin to hem de posar quan llegim en veu alta, pronunciem bé, les pauses, el ritme,...l’actor ens anirà corregint mentre llegim entre tots. El darrer dia del taller farem una sessió oberta.

Cal apuntar-se a la Unió abans del dia 31 de març.
Les places són limitades i les inscripcions gratuïtes.

Dimarts 5, 12, 19 i 26 d’abril de 19.30 a 21.30h a la CMC La Unió

Activitat de la Setmana Cultural 2016

Més informació a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o bé trucant al 93 54012 63

Llegir més ...

Presenta la teva proposta al projecte “Emprendre al Mercat Municipal”

Llegir més ...
Subscripció a aquest canal RSS
baner subs novetats

Cercador

retrum
estelsole

Cerca a la biblioteca

biblioteca pregunta
facebook twitter biblioteca can Llaurador

Visites a la Biblioteca

Avui: 0

Ahir: 4

Setmana: 0

Mes: 174

Totes 21165

Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.