Pressupost General de l'Ajuntament de Teià. Exercici 2017

 

Capítols Ingressos Previsions inicials

1

Impostos
directes
3.951.864,81

2

Impostos
indirectes
135.000,00

3

Taxes i altres
ingressos
890.297,92

4

Transferències
corrents
1.737.871,23

5

Ingressos
patrimonials
66.000,00
 

Op.corrents

6.781.033,96

6

Alienació
inversions reals
0,00

7

Transferències
de capital
334.051,49
  Altres op.
no financeres
334.051,49
  Op. no
financeres
7.115.085,45

8

Actius
financers

0,00

9

Passius
financers
175.000,00
 

Op.financeres

175.000,00

TOTAL

7.290.085,45
 
 
Capítols Despeses Crèdits
inicials
1 Despeses
Personal
2.620.435,71
2 Despeses en
Béns i Serveis
3.105.464,12
3 Despeses
financeres
130.000,00
4 Transferències
corrents
286.849,91
5 Fons de
contingència
31.284,22
  Op.corrents 6.174.033,96
6 Inversions
reals
606.051,49
7 Transferències de
capital
0,00
  Altres op.
no financeres
606.051,49
  Op. no
financeres
6.780.085,45
8 Actius
financers
510.000,00
9 Passius
financers
  Op.financeres 510.000,00
TOTAL 7.290.085,45
Tornar al principi

Cercador

Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.