Pressupost General de l'Ajuntament de Teià. Exercici 2018

PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE TEIÀ. EXERCICI 2018

Pressupost 2018

Capítols

Ingressos

Previsions inicials

1

Impostos directes

3.963.125,40

2

Impostos indirectes

360.000,00

3

Taxes i altres ingressos

886.500,00

4

Transferències corrents

1.652.316,32

5

Ingressos patrimonials

66.000,00

Op.corrents

6.927.941,72

6

Alienació inversions reals

0,00 

7

Transferències de capital

0,00

Altres op. no financeres

0,00

Op. no financeres

6.927.941,72

8

Actius financers

0

9

Passius financers

175.000,00

Op.financeres

175.000,00

TOTAL

7.102.941,72

Pressupost 2018

Capítols

Despeses

Crèdits inicials

1

Despeses Personal

2.641.341,95

2

Despeses en Béns i Serveis

3.076.214,91

3

Despeses financeres

110.500,00

4

Transferències corrents

277.555,50

5

Fons de contingència

28.029,36

Op.corrents

6.133.641,72

6

Inversions reals

499.800,00

7

Transferències de capital

0,00 

Altres op. no financeres

499.800,00

Op. no financeres

6.633.441,72

8

Actius financers

0

9

Passius financers

469.500,00

Op.financeres

469.500,00

TOTAL

7.102.941,72


                                                                                                                    

Pressupost 2018

Capítols

Despeses

Crèdits inicials

1

Despeses Personal

2.641.341,95

2

Despeses en Béns i Serveis

3.076.214,91

3

Despeses financeres

110.500,00

4

Transferències corrents

277.555,50

5

Fons de contingència

28.029,36

Op.corrents

6.133.641,72

6

Inversions reals

499.800,00

7

Transferències de capital

0,00 

Altres op. no financeres

499.800,00

Op. no financeres

6.633.441,72

8

Actius financers

0

9

Passius financers

469.500,00

Op.financeres

469.500,00

TOTAL

7.102.941,72

Tornar al principi

Cercador

Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.