50.000 euros per a entitats i esportistes individuals

subvencions2016El passat 3 de maig, la junta de govern local va aprovar les bases de la convocatòria d’ajuts de 2018 per a entitats locals sense ànim de lucre amb l'objectiu de contribuir al finançament de les seves activitats ordinàries i extraordinàries. L'Ajuntament hi destina un total de 49.540 euros a través de quatre programes o àmbits temàtics: educació infantil i primària (11.000 euros), gent gran (5.500 euros), cultura (10.500 euros) i esports (22.540 euros). Aquest darrera partida reserva el 10% de l’import a ajudar els esportistes que practiquen disciplines individuals. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 15 de juny i el període màxim d'avaluació de les sol·licituds i atorgament dels ajuts serà en tot cas inferior a dos mesos, de manera que el 15 d’agost estaran totes resoltes.

Cada àmbit temàtic té fixats els seus propis criteris i barems específics de valoració, si bé tots els programes es regeixen pel procediment de prorrateig, que implica el repartiment de l'import global pressupostat entre els diversos beneficiaris de la subvenció en una quantitat proporcional a la valoració tècnica obtinguda per cada proposta. En les sol·licituds de subvenció per a activitats concretes s'hauran d'emplenar tantes fitxes com projectes presenti l'entitat.

Com a norma general, l'import de la subvenció atorgada no superarà el 50% del cost de l'activitat, tot i que en el cas dels ajuts destinats a la gent gran la quantitat pot arribar a cobrir-ne el 100%.

Per poder-hi concórrer, els sol·licitants han d'estar prèviament donats d'alta en el registre municipal d'entitats. L'única excepció seran les entitats del programa de cooperació al desenvolupament perquè abasten un àmbit d'actuació supramunicipal i els esportistes individuals, els qual es poden beneficiar d'ajuts per als desplaçaments i inscripció en diverses competicions segons el seu rendiment i el nivell de renda de la unitat familiar.

Tal com recull l'article 13.4 de l'ordenança general de subvencions, qualsevol ajut econòmic atorgat per l'Ajuntament comporta l'obligació de fer avinent aquest patrocini en tota la documentació gràfica que generi l'activitat.

Forma de pagament
Un cop atesa la sol·licitud, l'Ajuntament abonarà anticipadament el 75% de la subvenció concedida a través d'una transferència bancària al compte de l'entitat. En el cas dels ajuts de cooperació aquest percentatge es podrà incrementar fins al 100%. Posteriorment i mitjançant la presentació dels mecanismes de justificació establerts, es percebrà el 25% restant de la subvenció.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria de subvencions i descarregar-vos tots els documents i impresos necessaris en aquest enllaç.
Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.