El camp de futbol estrenarà gespa a l’abril

camp futbol 03La gespa artificial del camp de futbol municipal de Sant Berger podria estar llesta a mitjan mes d’abril si es compleix el termini màxim de vuit setmanes fixat en el contracte d’adjudicació de les obres. El passat 18 de febrer es va signar l’acta de comprovació del replanteig i per tant ja fa una setmana que s’hi treballa.

Mentre s’executen els treballs, l’equip de veterans del Club Atlètic Teià s’entrena al camp municipal d’Alella i les cinc esquadres de les categories prebenjamí, benjamí i infantil del Club Joventut Teià s’exerciten i disputen els seus partits a Premià de Dalt.

Inversió de 236.200 euros
El projecte d’instal·lació de gespa artificial i arranjament de la planimetria del camp de futbol de Teià va ser aprovat per la Junta de Govern l’octubre de 2018 i respon a la voluntat de tots els grups municipals de posar al dia aquestes instal·lacions esportives. Per al regidor d’Esports, Jordi Casanovas, “es tracta del primer pas”, ja que “a partir d'ara s'hauran d'anar plantejant les altres millores que han d'acompanyar aquest projecte, com ara la reforma dels vestidors, la recuperació del bar o la millora de la zona d'accés”.

El projecte és obra de l’arquitecte Fernando Nieves i preveu l’adequació d’una superfície de 4.512 metres quadrats i la col·locació de gespa artificial sobre un rectangle de 94 metres de longitud per 48 d’amplada. Al concurs, celebrat durant el passat mes de novembre, s’hi van presentar cinc ofertes. Un cop analitzades pels Serveis Tècnics Municipals, el 19 de desembre la mesa de contractació va adjudicar els treballs a l’empresa Fieldturf Poligras SA per un import de 236.200 euros, la qual cosa representa un estalvi del 9% respecte del preu de licitació.

A nivell pressupostari, els principals capítols fan referència a l’explanació i preparació del sòl (15.000 euros), el sanejament i drenatge (20.500), el sistema de reg (22.000) i la gespa (98.500). També s’ha contemplat una partida de 8.800 euros per a l’estabilització i l’enjardinament del talús de terres situat al costat est.

Treballs en curs
La setmana passada, l’empresa ja va enderrocar i retirar les antigues banquetes d’obra, conjuntament amb les porteries velles i la barana perimetral. Després d’excavar 20 centímetres a tot el terreny, se n’ha fet la compactació i en aquests moments s’està pendent de la formació d’una plataforma homogènia amb un pendent longitudinal del 0,2% i un pendent transversal del 0,7% mitjançant l’aportació d’àrids i granulats que facin possible el drenatge i la ventilació estàtica de la gespa.

A continuació s’obriran les rases per passar-hi els tubs i canals de desguàs, i es formalitzaran els pericons de registre. En paral·lel es farà la instal·lació elèctrica i d’enllumenat exterior, així com les escomeses de reg automàtic, que constaran de sis canons i les respectives columnes. Finalment, es col·locaran les canaletes, es formaran les vorades i rigoles circumdants i es construiran els murets de protecció i contenció amb blocs de formigó.

camp futbol 02Altres millores
El plec de condicions establia dues millores complementàries per un valor d’execució material de 26.200 euros, que assumirà íntegrament l’empresa constructora. Es tracta, per una banda, de pavimentar una àrea de 300 metres quadrats per acollir els espectadors i de col·locar una barana galvanitzada de 72 metres de longitud al costat de ponent, i d’adequar, per l’altra banda, una zona d’escalfament de formigó de 113 metres quadrats situada a la part nord, entre el terreny de joc i els vestidors, i d’instal·lar 270 metres quadrats suplementaris de gespa artificial, amb una canaleta per a la recollida i evacuació de les aigües pluvials.

Característiques i garantia de la gespa
El projecte preveu la instal·lació d’una gespa de 361 micres amb un fil de 60 mil·límetres d’altura. En la seva oferta, l’empresa guanyadora ha introduït millores qualitatives pel que fa a la resistència de la fibra (18.843 Dtex per metre quadrat), el número de puntades (8.420 per metre quadrat) i el pes de la gespa (3.491 grams per metre quadrat).

El regidor d’Esports n’està satisfet: “La nostra valoració és molt positiva, tenim un projecte de primer nivell, l'empresa guanyadora té experiència reconeguda i el material és d'una gran qualitat”.

L’empresa adjudicatària també ha ofert 4 anys addicionals de manteniment gratuït de la gespa i n’ha ampliat la garantia fins a 3 anys i 9 mesos, a més de programar un curs de formació en conservació preventiva per al personal de l’Ajuntament. El manteniment de la gespa inclourà dos raspallats anuals; tres neteges intensives amb aspirat; tres descompactacions; una verificació de l’encolat de les juntes; una reposició de cautxú a les zones més castigades, un tractament herbicida i un informe anual de l’estat de conservació.

Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.