Contra les retallades i la necessitat de continuïtat del servei del Consultori de Teià

dispensariEls serveis sanitaris resulten imprescindibles per donar resposta als problemes de salut de la col·lectivitat, assegurant un bon estat de salut mitjançant el guariment, la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut. És per això, que és imprescindible el correcte accés als Centres de Salut. En cap cas es poden adoptar mesures de caràcter restrictiu que, sense cap mena de dubte, empitjoraran la sanitat pública.

L’accés a serveis sanitaris mínims és de vital importància i no podem romandre indiferents.

En el context de la crisi econòmica, el Departament de Salut de la Generalitat ha proposat una sèrie de mesures de reestructuració que, entre d’altres serveis, poden afectar al funcionament dels Centres d’Atenció Primària (CAP).

El CAP Ocata-Teià compta amb dos Consultoris, un d’ells és el que es troba ubicat a Teià.

El municipi de Teià ha experimentat un creixement constant de població. Segons dades del Padró Municipal d’Habitants, el nombre d’habitants majors de 60 anys és de 1.410 i els compresos entre 0 i 15 anys, usuaris del servei de Pediatria, arriba als 1.041habitants, d’un total de població de 6.232. Ambdues franges d’edat són les que amb més freqüència requereixen els serveis sanitaris.

Cal assenyalar que Teià no disposa de transport públic que uneixi la població amb el CAP del Masnou, centre on s’haurien de desplaçar els pacients del servei de pediatria, ni tampoc amb el CAP Ocata-Teià, servei al qual s’haurien de dirigir els pacients majors de 60 anys.

Pel que fa al col·lectiu de majors de 60 anys, en gran part dels casos, no compten amb mitjans per desplaçar-se fora del municipi i no poden utilitzar el transport públic per si sols. A més, no disposen d’ingressos econòmics elevats per assumir la despesa d’altres formes de desplaçament a nivell privat.

Semblant motiu de dificultat d’accés, es pot atribuir als usuaris del servei de pediatria ja que han d’anar acompanyats per un adult que, en la majoria de casos, és una persona gran –avi o àvia- que en té cura mentre els pares treballen.

graficPoblacio

S’ha de tenir en compte, també, que la gent gran pateix malalties cròniques diverses que fan necessari un control i seguiment que, en moltes ocasions, l’equip bàsic de salut  presta en el propi domicili del pacient.

Volem que quedi constància ja que se’ns ha comunicat l’inici d’una reforma que afecta a les consultes de pediatria: a partir del mes de novembre i fins finals de gener quedaran centralitzades al CAP del Masnou. Pensem que cal vetllar perquè els ciutadans de Teià mantinguin les seves prestacions assistencials bàsiques i els serveis mínims que actualment s’estan oferint, i en conseqüència una qualitat de vida amb plenes garanties.

En conseqüència, la Junta de Govern Local en sessió de data 27 d’octubre de 2011, va adoptar els següents acords:

Primer: Notificar als/les responsables de la Direcció del CAP El Masnou i del CAP Ocata –Teià, la voluntat de mantenir els serveis que es presten en el Consultori de Teià en les mateixes condicions que fins ara, per tant sol·licitar que es suspengui la reestructuració que ens afecta.

Segon: Notificar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Tercer: Ratificar aquest acord en el primer ple que es celebri.

Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.