Nota informativa policial

policiaL’Alcaldia d’aquest Ajuntament, a l’empara de les facultats conferides en matèria de personal per la Llei de Bases de Règim Local i Llei de Policies Locals, i en execució de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la qual declara la nul·litat de l’acord sobre la modificació de la relació de llocs de treball d’Inspector i sotsinspector  de la Policia Local, ha disposat el següent:

1r.- Deixar sense efecte l’apartat tercer de la Resolució de l’Alcaldia núm. 158/2011,  de data 10 de maig de 2011 i núm. 230/2011, de data 4 d’abril de 2011, en la qual es va disposar que el Sr. Guillermo Vicente Cano, funcionari en pràctiques, s’incorporés amb efectes del dia 5 d’abril de 2011, al  servei de la Policia Local de Teià, per al desenvolupament del lloc de treball d’inspector, ocupant el càrrec de cap de la Policia Local,  en tant no realitzés el curs a l’ Institut de Seguretat Pública de Catalunya, cessant en l’ocupació de l’indicat lloc de treball  i  cap de la Policia Local, a partir del dia 7 de novembre de 2011, deixant de percebre les retribucions bàsiques i complementàries corresponents al referit lloc de treball, donant-lo de baixa a la Seguretat Social a partir de la indicada data.

2n.- Reposar al Sr. Norberto Javier Fernández Muñoz, a partir del dia 7 de novembre de 2011, en les funcions i retribucions que havia desenvolupat i percebut amb anterioritat al moment en què va ser acordada la modificació del lloc de treball de sotsinspector de la Policia Local, pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 22 de juliol de 2010, passant a ocupar el càrrec de cap de la Policia Local de Teià, a partir de la referida data.

Tornar al principi

Cercador

Consells de seguretat

seguretat
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
Durant la navegació s'instal·laran cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de facilitar aquesta navegació i realitzar estadístiques de l'ús del web.
Si continua navegant, entendrem que accepta la instal·lació de les esmentades cookies.