caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
17-03-2022
Ordinari
I. PART RESOLUTÒRIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió següent:
Ple ordinari núm. 1/2022, de 27 de gener de 2022

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Hisenda) el 8.03.2022:

2. PRP2022/195. Proposta modificació d’ordenança fiscal número 04 IVTNU.
3. PRP2022/244. Relació d’extrajudicials de crèdits 002/2022
4. PRP2022/276. Proposta aprovació modificació de crèdits 01/2022
5. PRP2022/202. Conveni amb la Secretaria de l’Estat d’Hisenda.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 10.03.2022:

6. PRP2022/263. Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Teià, Horitzó 2025. Exp. 2021/676.

7. PRP2022/215. Resolució conveni FEDER l’Herència del Maresme. Exp. 2019/1085.

8. PRP2022/300. Aprovació de la pròrroga del Servei de recollida d’escombraries. Exp. 2022/439.

9. PRP2022/299. Aprovació de la pròrroga de manteniment de l’enllumenat públic i control energètic. Exp. 2022/440.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 4 (Atenció a les Persones) el 10.03.2022:


10. PRP2022/186. Moció en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent gran al municipi. Exp. 2021/556.

11. PRP2022/266. Declaració per la Pau de Catalunya sobre el conflicte d’Ucraïna. Exp. 2022/411.


II. PART DE CONTROL

12. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 21/2022 al 151/2022, d’24.01.2022 a 10.03.2022.

13 . Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:

JGL núm. 3, ordinària, de 27/01/2022
JGL núm. 4, ordinària, de 03/02/2022
JGL núm. 5, ordinària, de 10/02/2022
JGL núm. 6, ordinària, de 17/02/2022
JGL núm. 7, ordinària, de 24/02/2022
JGL núm. 8, ordinària, de 03/03/2022
JGL núm. 9, ordinària, de 10/03/2022

14. Donar compte de la Resolució d’alcaldia 2022/132, de data 02.03.2022, de delegació de competències parcial al Consell Comarcal del Maresme per la prestació dels projectes “Reforç peonatge de jardineria i manteniment zones verdes” i “Reforç peonatge neteja viària” en el marc de la política activa d’ocupació, Programa de Treball i Formació 2022.

15. Donar compte de la Resolució d’alcaldia 2022/130, de data 02.03.2022, de cessament i nomenament dels tinents d’alcalde.

16. Suggeriments i preguntes.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites