caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
17-06-2021
Extraordinari

I. PART RESOLUTÒRIA
1. Aprovació esborrany acta sessió anterior, Ple ordinari núm. 4/2021, de 20 de maig.

Propostes dictaminades:

Comissió Informativa de l’Àrea 1 (Hisenda) l’08.06.2021:
2. PRP2021/664 Proposta modificació de crèdit 05/2021 Expedient núm. 911/2021
3. PRP2021/676 Proposta correcció errada material en aprovació Compte General 2019. Expedient número157/2021

Comissió Informativa de l’Àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 10.06.2021:
4. PRP2021/684 Advertiment imposició penalitat per incompliment (4a penalitat) Expedient número 401/2018

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites