BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ,  COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA D’UNA PLAÇA DETÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A1, DE LA PLANTILLA DEL’AJUNTAMENT DE TEIÀ, CORRESPONENT A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2020

Imprimir correu electrònic

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar