caenfrdeites

Detall de l'esdeveniment

Ple municipal amb audiència prèvia

Ajuntament de Teià
Dijous 25 Novembre 2021

A les 08:30pm


1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió següent:
Ple extraordinari núm. 8/2021, de 28 d’octubre de 2021

Propostes d’urgència
2. PRP2021/1187 Autorització de compatibilitat, Sr. Luis F. Martínez-Zurita Lacalle

II. PART DE CONTROL

3. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 444/2021 al 545/2021, d’20.09.2021 a 19.11.2021.

4. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:

JGL núm. 31, ordinària, de 23/09/2021
JGL núm. 36, ordinària, de 28/10/2021
JGL núm. 32, ordinària, de 30/09/2021
JGL núm. 37, ordinària, de 04/11/2021
JGL núm. 33, ordinària, de 07/10/2021
JGL núm. 38, ordinària, de 10/11/2021
JGL núm. 34, ordinària, de 14/10/2021
JGL núm. 39, ordinària, de 18/11/2021
JGL núm. 35, ordinària, de 21/10/2021

5. Donar compte de la Provisió de data 21/10/2021 de la sala secció 1ª de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Supremo, dictada en el Recurs de Cassació nº 3851/2021, sobre la inadmissió a tràmit de recurs de cassació formulat vers la Sentència 406/21, de 02/02/2021 de la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Recurs Ordinari 197/2016 Secció- Gs).

6. Donar compte de la Interlocutòria de data 21/10/2021 (Recurs de queixa 4/2021 Sección: 6º) desestimant Recurs de queixa dictada per la Secció de Cassació de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Recurs de queixa 4/2021 Sección 6º).

7. Donar compte del Decret de la Lletrada de l'administració de justícia de data 16/11/2021 de la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Recurs Ordinari 197/2016 Secció- Gs) pel que s'acorda la fermesa de la Sentència 406/21, de 02/02/2021.

8. Donar compte del conveni de delegació parcial competències a favor del Consell Comarcal del Maresme sobre treball i formació 2021.

Mocions:
9. PRP2021/1174 Moció en relació a la nova normativa que regula l’impost de la plusvàlua

10. Suggeriments i preguntes.


Ajuntament de Teià
pere Noguera, 12
Teià (Barcelona)

 

 

 

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites