Imprimir aquesta pàgina

L’Ajuntament sol·licita a l’ACA l’actualització del projecte de soterrament de la Riera

27 Setembre 2017 ~

soterramentDesprés de les darreres gestions realitzades per l’alcalde, Andreu Bosch, davant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Ministeri de Medi Ambient, el ple municipal celebrat aquest dilluns va reactivar oficialment els tràmits per aconseguir l’endegament del tram urbà de la Riera de Teià, en el tram comprès entre la rotonda del passeig del Castanyer i els torrents del Molí i d’Eroles.

En concret, el ple va donar llum verd a un dictamen de l’alcaldia que avala la proposta de soterrament formulada per l’ACA l’any 2009, i sol·licita formalment a aquest organisme que dugui a terme l’adaptació normativa i l’actualització de costos d’aquell projecte. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Teià fa palès que “no renuncia a l’endegament del tram urbà de la Riera” i complimenta les gestions burocràtiques necessàries per tenir-ho tot a punt en cas que algun dia es comptés amb dotació pressupostària suficient per afrontar l’obra. “És el pas previ i imprescindible per aprovar-ne el projecte executiu”, va dir Bosch.

L’alcalde va recordar que el Pla Director de Rieres de l’any 2009 va desdoblar l’endegament de la Riera de Teià en dues fases: el tram sorrenc, entre el passeig del Castanyer i l’autopista, que ja es va executar, i el tram urbà, que va quedar pendent. Aleshores, l’ACA va lliurar un projecte executiu a l’Ajuntament, però aquest no va passar mai per ple. “Tampoc ara”, va aclarir, “fins que no s’adeqüi normativament i pressupostàriament”. Segons els càlculs del serveis tècnics municipals, l’obra podria costar 8,1 milions d’euros.

Precs i suggeriments
El plenari també va aprovar sengles propostes de la Regidoria d’Hisenda sobre declaració de crèdits fallits o incobrables de taxes i impostos municipals per un import global aproximat de 70.000 euros, corresponent a exercicis fiscals anteriors.

En l’àmbit de la gestió urbanística, el ple acceptar la cessió d’uns terrenys destinats a vialitat i regularització de finques en els carrers Garrotxa i Torrent de les Monges corresponents a un Pla de Millora Urbana, tramitat abans de l’estiu, sense que s’hagin formulat al·legacions per part dels veïns.

En el capítol de suggeriments, el regidor de Cultura, Francesc Ribas, va donar les gràcies “als patrocinadors, els amfitrions i el públic que va contribuir a l’èxit del festival Remor”, i el grup de GT va expressar la seva opinió sobre l’organització del primer campus esportiu municipal d’estiu. “Ja ho valorarem en comissió, però no ha estat ben coordinada i s’han produït malentesos per part d’algunes entitats”, va dir el regidor Abel Ballesteros. El titular d’Esports, Jordi Casanovas, va explicar que “volíem fer una prova pilot i per això vam dir-ho a tres entitats. Aquesta setmana en farem balanç amb elles per valorar si l’any vinent hi tornen a participar totes o bé s’estableix una fórmula rotatòria d’un any cadascuna”. El ple també va tenir paraules de condol per als familiars de l’artista teianenc Gerard Rosés, traspassat a l’edat de 72 anys el passat 31 de juliol.