caenfrdeites

Destinaran 485.000 als pisos dels mestres

Imprimir correu electrònic

Pisos mestresEl ple del passat 17 de març va aprovar, amb el vot a favor de l’equip de govern, la primera modificació de crèdit del pressupost municipal, per un import de 98.000 euros. El regidor d’Hisenda, Yago Albert, va explicar que es donaven de baixa 30.000 euros d’obres públiques i 68.000 del projecte per a la nova seu de la Policia Local i es transferien a la partida per a la reforma dels pisos dels mestres, amb l’objectiu de fer-hi habitatges dotacionals de lloguer per a joves.

L’alcalde, Andreu Bosch, va explicar que calia injectar-hi 98.000 euros més perquè “quan vam elaborar el pressupost de 2022 partíem d’una memòria valorada de la Diputació de Barcelona de 325.000 euros, però encara faltava la diagnosi d’elements exteriors i instal·lacions”. L’alcalde va exposar que l'obra es dividirà en dues etapes per raons operatives i financeres: “Hem optat a una subvenció de la Diputació per un import global de 80.000 euros, amb la condició que el projecte no superés l’import de la primera fase”. Segons lel projecte executiu, la fase 1 inclourà la rehabilitació interior dels habitatges i els espais comuns, les feines pròpies del ram de paleta, l'estudi de seguretat i treball, la gestió de residus i el gruix de les instal·lacions, i a la fase 2 es faran les façanes, les cobertes i les instal·lacions associades a la millora de l'eficiència energètica i de l’accessibilitat, en previsió d'un futur ascensor, si es creu oportú. En total, les obres tindran un cost aproximat de 485.000 euros.

Els grups de l’oposició s’hi van abstenir i van criticar que el Govern impulsés una modificació de crèdit tres mesos després d’aprovar els comptes generals per a 2022. El portaveu de JxCat, Francesc Ribas, es va mostrar “a favor que es destini a habitatge protegit”, però va advertir que “pot ser que el càlcul quedi curt quan es mogui la primera totxana, com va passar amb l’arranjament de la pista de bàsquet de l’AE Teià”. JxCat també va lamentar que es redueixi en 30.000 euros la inversió en via pública: “No és gaire, però sempre sap greu”.

La regidora de GT, Núria Andinyac, va observar que “un increment d’un 30% abans de començar” genera dubtes sobre “com anirà a mitja obra o al final”.

L’alcalde va excusar als Serveis Tècnics: “Em sap greu que es consideri un error de càlcul. No ho és. L’increment pressupostari obeeix a la redacció del projecte executiu, ja que partíem únicament d’un estudi”, va aclarir, i va convenir que “és el cost de voler fer l’obra en condicions i no tenir problemes a posteriori”.

comissariaNova comissaria

El Govern té la voluntat d’adequar aquest any la caseta que hi ha a l’entrada de Sant Berger com a seu de la Policia Local. Aquestes obres tindran un cost de 120.000 euros. A més, el pressupost de 2022 havia previst una partida de 68.000 per adquirir un mòdul prefabricat per traslladar-hi el vigilant de la urbanització, ja que la propietat no estava clara. Però ara això ha canviat.

“Som els titulars de la integritat de l’equipament i això canvia els paràmetres des d’un punt de vista jurídic i administratiu”, va dir l’alcalde. “Prescindirem del mòdul addicional, d’acord amb la junta de la comunitat de propietaris de Sant Berger, i deixarem un espai de 6 metres quadrats com a oficina del vigilant, amb accés independent” respecte de la comissaria.

brossaPròrroga de serveis

El ple va aprovar sengles pròrrogues d’un any dels serveis de recollida de residus urbans i de manteniment de l’enllumenat públic a favor de les actuals concessionàries –la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Urbaser-L’Arca del Maresme, d’una banda, i Electricitat Boquet, de l’altra– per import de 152.605 euros i de 57.762 euros, respectivament, mentre s’enllesteixen els nous concursos. La pròrroga de l’enllumenat es va aprovar per unanimitat. La de la brossa, en canvi, va suscitar controvèrsia.

El regidor de Serveis Municipals, Jordi Casanovas, va explicar que els plecs ja estan en curs d’elaboració i va anunciar que els canvis seran “de gran envergadura” amb l’objectiu de donar satisfacció a les necessitats actuals del municipi. “Som plenament conscients que el contracte ha quedat obsolet. La realitat s’ha desvirtuat. El món del 2016 no és el del 2022, pel gran volum de residus que es generen al poble”, va admetre.

Segons Casanovas, mentre no es resolgui la nova licitació, “el servei de recollida serà el mateix perquè legalment no podem ampliar-ne les prestacions, però necessitem la pròrroga per cobrir una necessitat legal”, ja que el nou contracte, per la seva tipologia, serà d’àmbit europeu i això entranya una certa complexitat.

Els grups municipals de JxCat i Cs s’hi van abstenir. “Hem advertit de les insuficiències del servei; no veiem oportú prorrogar i seria més convenient accelerar el concurs”, va dir Francesc Ribas, David Basi, de Cs, hi va coincidir: “No estem satisfets amb l’empresa actual però el més responsable és l’abstenció”.

ERC-Compromís amb Teià, PSC i Gent de Teià van donar suport a la pròrroga. “No tenim cap més opció, però ens preocupa que tenim punts saturats. Cal millorar el servei. No és per un tema d’imatge, sinó d’higiene i salubritat”, va apuntar Núria Andinyac.

Reforç de jardineria i neteja

Abans de finalitzar, l’alcalde va donar compte al ple de la delegació parcial de competències al Consell Comarcal del Maresme perquè per a la contractació de treballadors com a peons de neteja viària i de jardineria i manteniment zones verdes en el marc del Programa de Treball i Formació 2022 de política activa d’ocupació, amb l’objectiu de reforçar temporalment la plantilla de Serveis Municipals.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites