Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Catalunya afronta l’emergència per sequera

Imprimir correu electrònic

10 consellsAvui divendres, 2 de febrer, bona part de Catalunya entra en situació d’emergència per sequera. A partir d’ara, els 202 municipis que s’abasteixen de la conca Ter-Llobregat tindran el consum d’aigua limitat a 200 litres per persona i dia, incloent-hi tant la que es gasta a casa (cuina, bany, higiene, neteja o jardí), com la que es consumeix a la feina, l’escola o el gimnàs. Aquest cabal es podria rebaixar a 160 en cas d’emergència extrema.

Dotació màxima

La dotació màxima permesa no s’estableix per al consum domèstic, sinó que és la mitjana de tota la població, incloent-hi també el consum dels espais i dels equipaments públics i privats del municipi, compresa la indústria i l’activitat comercial.

Per tant, el consum diari per persona s’ha de situar molt per sota d’aquests 200 litres. De fet, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que 100 litres són suficients per cobrir les necessitats bàsiques de la població i que en cas de crisi o emergència s’haurien de garantir, com a mínim, 15 litres d’aigua al dia per persona.

Mesures d’estalvi

- Jardins i zones verdes: S’estableix la prohibició del reg de zones verdes públiques i jardins privats, inclosa la gespa. En aquest sentit, només es permet el reg gota a gota o amb regadores per mantenir viu l’arbrat, en les hores de menor insolació (de 20 a 8h). També es permet el reg amb aigua de pluja recollida de les teulades.

- Neteja de carrers: Es prohibeix netejar els carrers i la via pública amb aigua potable.

- Piscines privades: És totalment prohibit d’omplir o reomplir piscines particulars, ni tan sols per mantenir el nivell.

- Neteja de vehicles: Fora dels túnels de rentat i establiments especialitzats, no es permet rentar cotxes a particulars amb mànega d’aigua. Només es possible netejar vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.

Amenaça de sancions

Des de finals de 2022, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) supervisa la despesa hídrica de cada municipi. Les poblacions que sobrepassin els topalls màxims s’exposen a ser sancionades. Fins fa poc, el comportament de Teià era positiu. Dels 282 litres diaris per càpita que es consumien el novembre de 2022 es va baixar a menys de 200 durant el primer semestre de 2023.

consum aigua 2023

L’Ajuntament atribueix aquest estalvi a la conscienciació ciutadana i a les actuacions per millorar la xarxa de distribució, però des del mes de juny el consum ha repuntat i el passat desembre es va sobrepassar el límit. Per això, les administracions fan una crida a la ciutadania per economitzar un recurs que cada cop serà més escàs.

Accions en curs

Des de l’Ajuntament, fa temps que es treballa per evitar el malbaratament d’aigua i fomentar-ne l’estalvi, la reutilització i l’ús racional a través de diverses iniciatives.

Pel que fa a la xarxa d’abastament:

- S’han fet millores a la xarxa de distribució que han redundat en una disminució del nombre de fuites.

- S’està promovent la sectorització del sistema d’abastament per telecontrol amb la finalitat d’acotar-ne el subministrament i localitzar els consums excessius.

Pel que fa a les aigües freàtiques:

- L’Ajuntament invertirà 9.000 euros en la recuperació del pou de can Llaurador per a reg i neteja.

Pel que fa a les aigües residuals:

- D’acord amb el Consell Comarcal del Maresme, l’Ajuntament ha sol·licitat a l’ACA i a l’Agència de Salut Pública poder utilitzar l’aigua tractada de l’estació depuradora de Teià per al reg i la neteja de la via pública.

- A mig termini, el Consell Comarcal i l’Ajuntament volen que el Departament d’Acció Climàtica aprovi una inversió en la depuradora de Teià que permetria regenerar les aigües fecals i ampliar el ventall de possibilitats per recarregar l’aqüífer i destinar-les a usos industrials.

Pel que fa a la normativa:

- En breu, és previst que el ple municipal aprovi una ordenança per controlar l’observança dels consums màxims autoritzats i perseguir-ne els excessos, seguint el model d’altres municipis.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat