Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Fins al 12 d'abril es poden demanar ajuts al lloguer per a joves

Imprimir correu electrònic

ajuts2024El Departament de Territori de la Generalitat manté obertes dues convocatòries d’ajuts per al pagament del lloguer amb una dotació inicial de 48 milions. El termini per a les persones més grans de 65 anys acaba demà, 27 de març, mentre que el període per als joves de fins a 35 anys finalitzarà el 12 d’abril a les 15h.

Els ajuts estan destinats a persones que no es troben en risc imminent d’exclusió però que necessiten un ajut per seguir residint a l’habitatge on viuen. El 2023 es van atorgar ajuts per un import global de 55 milions i se’n van poder beneficiar 25.238 famílies: 14.551 joves i 10.687 majors de 65 anys. La convocatòria de subvencions destinades a les franges d’edat intermèdies (de 36 a 64 anys) s’obrirà més endavant.

Import variable

Els ajuts no són lineals; és a dir, no són d’una quantitat fixa sinó que s’ajusten a l’esforç que suposa per a cada persona el pagament del lloguer segons quin siguin els ingressos i el lloc de residència, amb un màxim de 250 euros (200, per a la gent gran) i un mínim de 20 euros al mes.

També tenen en compte la situació geogràfica de l’habitatge, segons els preus del mercat immobiliari. En el cas del Maresme i l’àmbit metropolità, el topall màxim mensual és de 950 euros (900 per a la convocatòria de gent gran) i 450 per habitació.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda, aquest import màxim és de 1.100 euros al Maresme.

Requisits

Els ajuts no s’atorguen per ordre d’arribada de les sol·licituds, sinó que es valoraran i s’aplicaran les puntuacions dels expedients per a la seva concessió.

Per optar a l’ajut cal tenir 35 anys o menys (a data 26 de febrer), tenir uns ingressos màxims que no sobrepassin els 24.301,58 euros anuals i ser titular d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que constitueixi el domicili habitual i permanent. Per aquest motiu, la persona sol·licitant ha d’estar empadronada en aquella adreça en el moment de cursar la petició.

Incompatibilitats

No s’hi pot optar, en els següents casos:

- Si s’ha rebut el bo jove de lloguer estatal.

- Si ja es rep un altre ajut pels mateixos motius.

- Quan existeix relació de parentiu entre arrendadors i arrendataris.

- Si viviu en un habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Presentació de sol·licituds

En cas de complir els requisits, les persones interessades (tant joves com grans) poden fer el tràmit íntegrament per Internet clicant en aquest enllaç, en cas de tenir certificat digital.

També existeix la possibilitat de fer-ho presencialment a través de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal.

Pagament i efectes fiscals

El pagament de la subvenció s’ha de fer per mitjà d’una entitat financera. Per cobrar-la, prèviament cal acreditar que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer o cessió amb l’aportació dels rebuts en els següents períodes:

- Els rebuts de gener a setembre s’han de justificar abans del 29 de novembre de 2024.

- Els rebuts d’octubre a desembre s’han de justificat abans del 28 de febrer de 2025.

Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial, si la persona beneficiària ha percebut més de 1.000 euros bruts anuals no exempts té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual haurà d’incloure la quantitat percebuda.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat