PART RESOLUTÒRIA
 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió següent:

- Ple ordinari núm. 10/2023, de 21 de setembre de 2023.

- Ple extraordinari núm. 11/2023, de 26 d’octubre de 2023.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 a la sessió del 14.11.2023:

 1. PRP2023/1512. Aprovació de la compatibilitat del Sr. O.S.B (DNI XXXXX241M). Exp. 2023/2073.
 2. PRP2023/1521. Creació ordenança fiscal núm. 56 relativa al preu públic pel Servei de recàrrega de vehicles elèctrics. Exp. 2023/409.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 a la sessió del 16.11.2023:

 1. PRP2023/1509. Aprovació de la pròrroga de la delegació de competències de la deixalleria de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià a favor del Consell Comarcal del Maresme, exercici 2024. Exp. 2017/274.

Declaracions institucionals de la Junta de Portaveus a la sessió del 20.11.2023:

 1. PRP2023/1552. Declaració institucional sobre conflicte entre Israel i Palestina, transaccionada pels grups Junts per Teià, CaT-ERC i PSC. Exp.2022/1031
 1. PRP2023/1550. Adhesió a la campanya BDS de boicot, desinversions i sancions a Israel, presentada pel grup municipal Junts per Teià. Exp.2022/1031.
 1. PRP2023/1551. Declaració institucional amb motiu del 25 de novembre de 2023, Dia Internacional per l’eliminació de la violència vers les dones, presentada per CaT-ERC Teià. Exp. 2023/2124.
PART DE CONTROL
 1. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 557/2023 al 656/2023, del 18.09.2023 a 19.11.2023.
 1. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:

JGL núm. 32, ordinària, de 21.09.2023
JGL núm. 33, ordinària, de 28.09.2023
JGL núm. 34, ordinària, de 05.10.2023
JGL núm. 35, ordinària, de 11.10.2023
JGL núm. 36, ordinària, de 19.10.2023
JGL núm. 37, ordinària, de 26.10.2023
JGL núm. 38, ordinària, de 02.11.2023
JGL núm. 39, ordinària, de 09.11.2023
JGL núm. 40, ordinària, de 16.11.2023

 1. Donar compte de la proposta PRP2023/1486 aprovada a la Junta de Govern Local de data 9 de novembre de 2023, d’aprovació del Pla Acció Municipal 2023-2027, expedient 2023/2037.
 1. Donar compte de la resposta rebuda en data 23.10.2023 amb registre d’entrada 2023-8200 Senado en relació a la Moció en suport a l’exconseller Miquel Buch i el Sergent Lluís Escolà, aprovada pel Ple ordinari del 21 de setembre de 2023.
 1. Suggeriments i preguntes