1. PART RESOLUTÒRIA

1.- Realitzar el sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals, per a les eleccions al Parlament Europeu del dia 9 de juny de 2024.