I. PART RESOLUTÒRIA

Proposta dictaminada per la comissió informativa de l’àrea 1 en la sessió del 11.06.2024

1.-PRP2024/836. Autorització de compatibilitat Sr. JC.E.M (DNI *****951M). Exp. 2024/1058.

Proposta dictaminada per la comissió informativa de l’àrea 3 en la sessió del 13.06.2024

2.-PRP2024/785. Moció gas Radó transaccionada per tots els grups municipals. Exp. 2023/1825

3.-PRP2024/825. Pròrroga del contracte de concessió de serveis de Tanatori del Cementiri Municipal de Teià amb POMPAS FUNEBRES DE BADALONA SA.(CIF A08073710) Exp. 2023/2338.

4.-PRP2024/870. Aprovació expedient de contractació del servei de neteja d’edificis municipals. Exp. 2023/2106.

5.- PRP2024/884. Aprovació de la pròrroga del contracte de Serveis de neteja dels edificis municipals amb Serveo Servicios, SA (CIF A80241789). Exp. 2021/1268.

Proposta dictaminada per la comissió informativa de l’àrea 4 en la sessió del 13.06.2024

6.-PRP2024/866. Moció de Junts per Teià per millorar la vida de les persones afectades per l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). Exp. 2022/1031

7.-PRP2024/869. Moció de Gent de Teià per donar suport al tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. Exp.2024/83.