1. Sorteig per a la designació de membres de les meses electorals en les Eleccions Locals i al Parlament Europeu del dia 26 de maig 2019.
2. Propostes
2.1 Pròrroga del contracte de concessió demanial de l’ús privatiu del terreny de 33.018 m2 situat a la urbanització Sant Berger per a la construcción i explotació d’un camp de golf en modalitat de Pitch&Putt.