1. PART RESOLUTÒRIA
  2. Actes pendents d’aprovació

1.1. PLE2019/2 Ordinària 21/03/2019

1.2. PLE2019/3 Extraordinària 03/04/2019

1.3. PLE2019/4 Extraordinària 29/04/2019

  1. Dictàmens

 

2.1.1. PRP2019/626   Moció de condemna i rebuig a l'afusellament i crema simbólica del president Puigdemont

2.1.2. PRP2019/627   Reconeixement extrajudicial de crèdits P/4/2019

  1. Propostes

3.1 PRP2019/636   Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana núm. 11 per l'ordenació volumétrica de la parcel·la entre els carrers: Passeig de La Riera-Fivaller-Barcelona-Torrent de les Monges

  1. MOCIONS D’URGÈNCIA

 

  1. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
  2. Donar compte de la Relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 170 a la núm. 299/2019.
  1. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal.
  1. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal.
  1. SUGGERIMENTS I PREGUNTES