1. Aprovació esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 16 de maig de 2019.