Imprimir aquesta pàgina

La biblioteca en xifres 2018

Aquest 2018 ens han visitat 25.273 persones

S’han fet 18.277préstecs

3.384 persones tenen el carnet de préstec

Tenim 165 nous lectors amb carnet de préstec

1.246 persones s’han connectat a Internet amb Internet i +

1.859 persones han fet ús del servei de wi-fi

S’han ofert 65 activitats on han assistit 2.400 persones

Hem rebut 34 visites de les escoles amb un total de 665 alumnes.

Disposem d’un fons de 26.025 documents i d’un pressupost anual de 7.000 €

Agraïm als col•laboradors, voluntaris, contacontes, patrocinadors, lectors i visitants la vostra confiança.