OFERTA PÚBLICA

Convocatòria per a la contractació laboral temporal de personal per a la piscina municipal (estiu 2017)

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA És objecte de les presents bases regular el procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la contractació laboral temporal d’operaris de manteniment i conserges per la piscina municipal de Teià, durant el període d’obertura a la temporada d’estiu 2017. - OPERARIS DE MANTENIMENT I NETEJA Número de places: 2Contracte: contracte laboral temporalJornada laboral: 50.76%. Jornada parcial de dilluns a diumenge, amb torns alternatius, sempre respectant el temps de descans establert legalmentSistema de selecció: Concurs – OposicióFuncions: Control de l’aigua de la piscina: Control del cloro, PH; Funcionament de les bombes , instal·lació elèctrica; Neteja…
Llegir més ...

Convocatòria d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de promoció econòmica i constitució d’una borsa de treball

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA És objecte de les presents bases regular el procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic-a mitjà-ana de promoció econòmica de l’Ajuntament de Teià, i constitució d’una borsa de treball. Denominació plaça: Tècnic/a mitjà/ana Promoció econòmica Número de places: 1 Contracte: Contracte laboral temporal Jornada Laboral: 50 % de la jornada Sistema de selecció: Concurs-oposició SEGONA. FUNCIONS Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb les funcions detallades a continuació: -  Reconèixer, detectar i investigar els recursos i possibilitats de desenvolupament econòmic del municipi.…
Llegir més ...

Bases reguladores del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a auxiliar informàtic/a, grup c, subgrup c1, vacant a la plantilla de personal laboral de l’ajuntament de teià, pel procediment de concurs-oposició, torn de promoció interna

1a. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA Es la provisió pel sistema de concurs oposició pel torn restringit de promoció interna d’una plaça de tècnic/a auxiliar informàtic/a, de la plantilla de personal laboral, dotada amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent. Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i especialment, la Llei orgànica de protecció de dades. 2a. CARACTERÍSTIQUES DE…
Llegir més ...

Convocatòria d’una plaça d’operari de jardineria i neteja i creació d’una borsa de treball

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA És objecte de les presents bases regular el procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la contractació laboral temporal d’un/a operari/ària de neteja i jardineria i la creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats eventuals de personal de neteja i jardineria de l’Ajuntament de Teià. Denominació plaça: Operari/ària de neteja i jardineriaNúmero de places: 1Contracte: Contracte laboral temporalJornada Laboral: 37,5 hores/setmanalsSistema de selecció: Concurs-oposició TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: 4/4/2017
Llegir més ...
Subscripció a aquest canal RSS

Convocatòries tancades

pam

CERCAR

Vols estar informat/da?

Subscriu-te als nostres butlletins de notícies i agenda
captcha 
recollida de mobles
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact
sorea factures