Telèfons de contacte
id
5
Policia Municipal (Dependències)
Pg. La Riera 120
93.555.71.14
666 53 58 58
Teià

Servei de 24h
Horari d'oficina: de dilluns a divendres de 8h a 15h

Ajuntamentdeteia