caenfrdeites
  • Inici
  • Govern obert
  • Oferta pública

Oferta Pública

BASES PER LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS SELECTIUS D’1 PLAÇA DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL DE LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ

La provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça de caporal de la Policia Local de Teià, més les vacants que puguin produir-se fins a ladata d’inici de les proves, enquadrades dins el grup d'administració especial, subgrupde serveis especials, classe policia local, dotades amb el sou corresponent al grup C2, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislacióvigent. La present convocatòria es regirà per les bases que es detallen a continuació i en totallò que no s'hi estableixi o que correspongui per rang normatiu, es regirà pel Reglament d’accés, promoció i mobilitat de…

BASES PER LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS SELECTIUS D’1 PLAÇA DE SERGENT DE LA POLICIA LOCAL DE LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ

La provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça de sergent de la Policia Local de Teià, enquadrada dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, dotades amb el sou corresponent al grup C1, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació vigent.La provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça de sergent de la Policia Local de Teià, enquadrada dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, dotades amb el sou corresponent al grup C1, amb pagues extraordinàries, triennis i…
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites