Coneix Teià

El poble de Teià es troba situat al sud de la comarca del Maresme, a 20 quilòmetres de Barcelona i 15 de Mataró.

Fins a la segregació del nucli del Masnou, l’any 1825, el seu terme s’estenia des del coll de Clau, que comunica amb el Vallès, fins a la platja d’Ocata. En l’actualitat el municipi té una extensió de 6,63 km2 i s’estructura a l’entorn de la vall formada per la Riera de Teià, que travessa de dalt a baix el nucli urbà i desguassa directament al mar.

La implantació i el desenvolupament urbà de Teià són similars als d’altres pobles de l’interior del Maresme, com els nuclis veïns d’Alella o Premià de Dalt. El centre històric pròpiament dit es troba ubicat al peu de la muntanya, a una altitud de 128 metres, a redós de l’antiga sagrera de l’església parroquial de Sant Martí. El poble conserva l’urbanisme i l’arquitectura tradicionals de la comarca, amb les típiques masies i cases de cós i els corresponents patis i eixides.

El creixement experimentat des dels anys 60 dels segle XX va comportar la construcció de l’autopista i va donar origen a un seguit d’urbanitzacions de xalets unifamiliars (les Delícies, Gran Vista, la Molassa, Pi de l’Indià, Santa Fe-Assumpció-Paradís, Sant Berger, Vallmora-Garrofers...), en detriment de la superfície agrícola.

Les vinyes conservades a l’entorn del Cementiri i la vall de Rials formen part de la regió vitivinícola de la Denominació d’Origen Alella, que es caracteritza pels sòls de sauló i el conreu de la varietat pansa blanca. També són importants els vivers de planta i flor ornamental, situats en les antigues zones d’horta properes a la Riera.

Pel que fa al medi natural, un cop abandonada l’explotació de les antigues pedreres, tots els vessants del massís de Sant Mateu són ara coberts de brolles, alzines i pins pinyers. Aquests boscos mixtos típicament mediterranis són font d’una gran biodiversitat. Per tal de garantir-ne els valors paisatgístics i ambientals, d’una banda, i fer-los compatibles amb el seu ús social, aquest ecosistema ha estat declarat Espai d’Interès Natural (EIN) protegit i la seva gestió correspon al Consorci del Parc de la Serralada Litoral.

A nivell sociodemogràfic, Teià té un marcat caràcter residencial i disposa d’un comerç minorista i d’un sector terciari destinats a procurar béns i serveis a la comunitat. Una part important dels seus 6.333 habitants treballa o estudia a d’altres poblacions de la conurbació de Barcelona, amb la qual està ben comunicada amb transport públic a través d’una línia de bus directe per autopista i de la línia R1 de Rodalies de la Generalitat (amb enllaç d’autobús entre el centre del poble i l’estació de tren d’Ocata).


Ajuntamentdeteia