Telèfons de contacte
id
93
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)
Pg. de la Riera, 90
93 555 12 34
Teià

Horari:

Dijous de 17h a 20h (Hores convingudes)

Ajuntamentdeteia