Telèfons de contacte
id
99
Regidoria de Joventut
Parc de can Godó s/N
93555 36 13
671 047 482
Teià
Horari: Dimecres i dijous de 17h a 20h i divendres de 17h a 21h

Ajuntamentdeteia