Inscripció al curs

Activitat: ANGLÈS: LOWER – INTERMEDIATE- MATÍ

Professor: Genevieve Burridge.
descripció: Debatrem diferents textos i vídeos per tal de reforçar tots els temps verbals. Ideal per agafar confiança amb l’expressió oral. A càrrec de Genevieve Burridge.
Lloc: CAN LLAURADOR
Dates: 2023-09-27 22:00:00 - 2023-11-29 23:00:00
Horari: 9:30 a 11 h
Dies:
Preu: 77.25
Hores del curs:
Nombre de sessions: 10
Inscripció als cursos de Cultura
 /   / 

Ajuntamentdeteia