Seu electrònica

Catàleg de tràmits

Casament civil

Sol·licitud per celebrar la cerimònia de casament civil a l'Ajuntament.

Termini de resolució
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

- Instància. (En cas que el tràmit sigui presencial, document adjunt a sota)
- Fotocòpia DNI de les dues persones interessades
- Certificat Literal de naixement (cal demanar-lo al registre civil de la seva població natal)
- Certificat dels dos darrers anys d'empadronament (Cal demanar-lo a l'ajuntament on estigueu empadronats)

En cas de ser divorciat o divorciada
- Certificat literal de matrimoni (Cal demanar-lo al registre civil on es va realitzar el matrimoni)

En cas de ser vidu o vídua
-Certificat literal de la defunció (Cal demanar-lo al registre civil on es va registrar la defunció)

Instància a presentar presencialment
Tramitar online

Podeu realitzar aquest tràmit online prement el botó

Ajuntamentdeteia