Seu electrònica

Catàleg de tràmits

Comunicació de constructor d'obra

Qui ho pot demanar?

El constructor o el titular del permís d'obres.

Com es pot iniciar?

Presentant instància al Registre Municipal adjuntant una fotocòpia del NIF de l'empresa constructora, i un document on consti l'epigraf del constructor.

 

 

Comunicació prèvia a l'obtenció de la placa d'obres, un cop abonada la llicència d'obres corresponent.

Instància a presentar presencialment

Ajuntamentdeteia