caenfrdeites

Seu electrònica

  • Inici
  • Govern obert
  • Tràmits online

Els més demanats

Catàleg de tràmits

Préstecs per fer front al lloguer de l'habitatge

Per a persones llogateres d'habitatge habitual en situació de vulneralibilitat econòmica

Atorgat per Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana

A qui va adreçat

Persones llogateres d'habitatge habitual en situació de vulneralibilitat econòmica

Requisits

  • Que la persona llogatera o algun dels membres de la unitat familiar es trobi afectada per una circumstància que impliqui una reducció d'ingressos, per passar a estar en situació d'atur, per estar afectada per un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO) , per haver reduït la seva jornada per motiu de cures, per cessament d'activitat dels treballadors per compte propi o per altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a l'activitat laboral o empresarial que impliquin la reducció d'ingressos com a conseqüència de l'expansió de l'COVID-19.
  • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l'ajut, no arribi al límit de cinc vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (des d'ara IPREM).
  • Que la renda arrendatícia més les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual a el 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. A aquests efectes, s'entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l'import de el cost dels subministraments d'electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixe i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris , tots ells de l'habitatge habitual que correspongui satisfer a la persona llogatera, referits a el període d'un mes.

Termini de sol·licitud abans del 30 de setembre de 2020

Com demanar-lo

Cal anar a una entitat financera que hagi subscrit acord de col·laboració amb l'ICO
Més informació al següent enllaç
Normativa aplicable Ordre ministerial 

Administració responsable

Govern central

Tramitar online

Podeu realitzar aquest tràmit online prement el botó

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites