caenfrdeites

Seu electrònica

  • Inici
  • Govern obert
  • Tràmits online

Els més demanats

Catàleg de tràmits

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics

Adreçat a persones treballadores (persones físiques) que tinguin càrregues familiars  i es trobin en algun dels supòsits següents:

  • Persones treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Persones treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Persones treballadores per compte aliè, fixes discontínues, afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació d'acord amb el punt 6 de l'article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Persones treballadores per compte aliè afectades per l'extinció del contracte de treball.
  • Persones treballadores per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat econòmica.

Atorgat per el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Import

La prestació consistirà en un ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya per un import de 200 €, en un pagament únic, amb l'objectiu de facilitar l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

Termini de sol·licitud

El termini per presentar les sol·licituds comença el dijous 30 d'abril i restarà obert fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació.

Com demanar-lo

La persona interessada haurà de presentar la sol·licitud per internet i es resoldrà en el termini de 7 dies hàbils. Un cop atorgat l'ajut, el pagament es farà, mitjançant transferència bancària, en un màxim de 7 dies hàbils.

Els ajuts s'atorgaran fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària

Mes informació

Cada unitat familiar té dret a una sola prestació extraordinària per subministraments bàsics. Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut o prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats. 

Mes informació al següent enllaç 

Administració responsable

Generalitat de Catalunya

Tramitar online

Podeu realitzar aquest tràmit online prement el botó

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites