caenfrdeites

Seu electrònica

 • Inici
 • Govern obert
 • Tràmits online

Els més demanats

Catàleg de tràmits

Reducció del cànon d'aigua

La tarifa social del cànon de l'aigua és una bonificació que s'aplica al cànon de l'aigua, per tal de reduir el seu valor. D'aquesta manera es pretén garantir les necessitats bàsiques d'aigua adaptant-se a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

Atorgat per

Agència Catalana de l'Aigua

A qui va adreçat

A persones físiques titulars d'un contracte domèstic de subministrament d'aigua (només a l'habitatge on estan empadronats) o titular d'una captació de l'aigua, en les següents circumstàncies (veure apartat Requisits):

Requisits

 • Tarifa social del cànon de l'aigua per a famílies amb tots els seus membres en situació d'atur:
  • Sol·licitants que formin part d'una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d'atur.
 • Tarifa social del cànon de l'aigua per a persones perceptores de pensions mínimes contributives:
  • Perceptors d'una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
  • Perceptors d'una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
 • Tarifa social del cànon de l'aigua per a col.lectius d'especial protecció:
  • Perceptors d'una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.
  • Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.
  • Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).
  • Perceptors del fons del règim Fons d'Assistència Social (FAS).
  • Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD, Real Decreto Legislativo 1/2013).
 • Tarifa social del cànon de l'aigua per vulnerabilitat econòmica o risc d'exclusió residencial
  • Les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals hagi estat reconeguda, per mitjà d'un informe dels serveis socials de l'Administració local competent, la situació de risc d'exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin.

Com demanar-lo

Si necessiteu tramitar, només ho podreu fer per internet. Consulteu l'apartat ‘Què necessiteu fer?’ al següent l'enllaç si el tràmit està habilitat per fer-lo en línia. En cas que no ho estigui, utilitzeu la petició genèrica.

Podeu tramitar amb idCAT Mòbil si no teniu certificat digital. Consulteu com obtenir-lo.Administració responsable Generalitat de Catalunya

Tramitar online

Podeu realitzar aquest tràmit online prement el botó

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites