Seu electrònica

Catàleg de tràmits

Sol·licitud en nom d'una altra persona

- Cal adjuntar una fotocopia del document d'identitat de la persona que autoritza (DNI, targeta de residència, passaport, ... )
- La persona autoritzada s'ha d'identificar documentalment (amb DNI, passaport, ... )

Instància a presentar presencialment

Ajuntamentdeteia