caenfrdeites

Seu electrònica

  • Inici
  • Govern obert
  • Tràmits online

Els més demanats

Catàleg de tràmits

Línies ICO de préstecs

Per a Persones treballadores autònomes que:

  • Acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica.
  • Figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

Requisits

Empreses i persones autònomes afectades pels efectes COVID-19 i sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020.

Informació addicional

  • Té caràcter retroactiu i es poden sol·licitar per les operacions formalitzades amb posterioritat a l'entrada en vigor del RDL 8/2020 de 18 de març.
  • Cobreix el 80% del préstec i renovació d'operació sol·licitats en el cas autònoms i pimes
  • Cobreix el 70% del préstec i el 60% de la renovació d'operació sol·licitats en el cas de la resta d'empreses
  • L'aval tindrà la vigència del préstec concedit, amb un termini màxim de 5 anys
  • El cost de l'aval (entre 20 i 120 punts bàsics) s'assumirà per part de les entitats financeres

Més informació: Línies ICO

Termini de sol·licitud

Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar l'aval fins al 30 de setembre de 2020

Com demanar-lo

Cal anar a una entitat financera que hagi subscrit acord de col·laboració amb l'ICO

Normativa aplicable

Línea de Avales Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo

Administració responsable

Govern Central

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites