Govern Obert

Habitatge

Catàleg de tràmits

Habilitació d'habitatges d'ús turístic

L’habitatge d'ús turístic és l'habitatge que és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació econòmica per a una estada de temporada i en condicions de disponibilitat immediata. Es considera estada de temporada total

Tràmit extern a través del web de la Generalitat, Departament d'empresa i Treball

Qui el pot demanar

Qualsevol persona propietària d'un habitatge que el vulgui destinar a ús turístic.

Abans de realitzar aquest tràmit cal consultar a l’ajuntament si existeix alguna suspensió o limitació d’aquest tipus d’habilitacions d’habitatges d’ús turístic en aquest municipi. Podeu fer la consulta a la seu electrònica de l’ajuntament on està ubicada l’activitat.

En el cas que es realitzi el tràmit i el municipi on es troba l’habitatge hagi acordat una suspensió d’habilitacions aquesta comunicació es tindrà per no presentada i, per tant, no generarà cap efecte jurídic.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions, es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Més info:

https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/turisme/professionals_turisme/emo_empreses_establiments_turistics/emo_empreses_turistiques_allotjament/emo_habitatges_us_turistic/

Normativa

 

  • Autorització del propietari de l'habitatge d'ús turístic en favor de la persona autoritzada
 

Tramitar online

Podeu realitzar aquest tràmit online prement el botó

Ajuntamentdeteia