caenfrdeites

Govern Obert

Medi ambient

Catàleg de tràmits

Comunicació de crema

És el comunicat previ per fer foc en els terrenys forestals, i a la franja de 500 metres que els envolta, durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març.

Qui ho pot demanar?

Totes aquelles persones que vulguin fer cremes en un terreny forestal o dins la franja de 500 metres que l'envolta, durant la tardor i l'hivern.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Teià.

El tràmit també es pot fer a l'Oficina Comarcal del Maresme del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Quan es fa?

La crema es podrà realitzar del 16 d'octubre al 14 de març, entre les 8 del matí i les 5 de la tarda.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació i resposta
Per fer una crema dins aquest període (del 16 d'octubre al 14 de març) no es necessita una autorització administrativa però sí que cal  fer la comunicació prèvia.

Presencialment, es dona la autorització per fer la crema al dia següent, si el tramita es realitza online, fins que no es gestioni i es doni el premis no es podrà realitzar.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Normativa associada

Observacions

Es consideren terrenys forestals, d'acord amb l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, els següents:

 • Sòls rústics poblats d'espècies arbòries o arbustives, de matolls i d'herbes.
 • Erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d'aquests.
 • Erms que, per les seves característiques, siguin adequats per a l'aforestació o la reforestació.
 • Prats de regeneració natural, aiguamolls, rasos poblats anteriorment i transformats sense l'autorització corresponent i les pistes i els camins forestals.
 • Es consideren terrenys forestals temporals, amb una durada mínima del torn de l'espècie, els terrenys agrícoles que circumstancialment són objecte d'explotació forestal amb espècies de creixement ràpid.

Mesures preventives que s'han d'adoptar:

 • Netejar la zona en què s'efectuï la crema i/o aquella en què s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
 • La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
 • La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d'esbarjo. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

Resta prohibit:

 • Llençar objectes encesos.
 • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

 

Cal aportar el formulari adjunt que podeu trobar a sota d'aquesta informació i que podeu descarregar-vos per tal de dur-lo al Registre de l'Ajuntament degudament complimentat. 

Instància a presentar presencialment
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites