Govern Obert

Tributs, impostos i taxes

Catàleg de tràmits

Sol·licitud de bonificació en IVTM per vehicle històric

Qui ho pot demanar?

El titular del vehicle històric.

Quan?

Abans de l'inici de l'any fiscal

Com es pot iniciar?

Presentant instància al Registre Municipal adjuntant els documents del vehicle i el certificat de vehicle històric.

 
 

Fotocòpia Permís de Circulació i Fitxa Tècnica
Fotocòpia rebut assegurança de vehicle clàssic o certificat d’afiliació a club de vehicles clàssics.
Fotocòpia rebut assegurança de vehicle històric ocertificat acreditatiu.

Instància a presentar presencialment

Ajuntamentdeteia