SERVEIS

 

Butlletí 103   [Novembre-desembre de 2007]

Una de les qüestions que vam plantejar durant la darrera reunió del Consell Redactor del Butlletí era si seguir centrant les properes publicacions al voltant d'un tema central o si, contràriament, començar a fer butlletins oberts on es tractessin qüestions rellevants aleatòriament. Enmig del debat i d'un munt de preguntes que, òbviament, amb el començament de la nova legislatura havíem de tornar-nos a plantejar, va aparèixer una reflexió interessant: "Per què no anem més enllà i ampliem l'abast del Butlletí?"...

"Per què no parlem, en aquesta ocasió, sobre les nostres relacions amb els municipis veïns?".
Doncs vet aquí el nou Butlletí, amb un nou tema de fons: la històrica relació entre els municipis de Teià, Alella i el Masnou. I és que, precisament, en aquests fulls hem volgut copsar quins són els lligams dels teianencs i teianenques amb les viles veïnes i de quina manera podem, des dels diferents ajuntaments, oferir i millorar serveis als vilatans a partir de la implementació de serveis mancomunats.

Doncs bé, ja teníem el fil conductor del Butlletí que teniu a les vostres mans. A partir d'aquí tot va anar rodat: l'Enquesta, l'A fons, l'Entrevista... tot girant al voltant d'aquest tema.

Però tornem enrere. Aquesta no va ser l'única qüestió destacable d'aquesta reunió. N'hi ha una altra, una de molt important, que no voldríem deixar d'explicar en aquestes ratlles: la il·lusió, el compromís, el desig de millorar i l'esperit de participació dels membres del Consell Redactor del Butlletí, que constitueixen el pal de paller d'aquesta publicació. Va quedar ben clar en la darrera reunió. A tots ells, tant antics com nous col·laboradors: MOLTES GRÀCIES.

 

Ajuntamentdeteia