SERVEIS

 

Butlletí 100   [novembre 2006]

Pretendre resumir en 8 pàgines la trajectòria i les interioritats d’una publicació amb 23 anys d’història i 100 números editats és un propòsit un xic agosarat.

Les pàgines que segueixen, doncs, no són més que una senzilla aproximació a la història de la revista, al seu funcionament i a aquelles petites coses que fan del Butlletí una publicació propera al vilatà i que aporta informació i continguts interessants. I és que si fullegem els 100 butlletins editats fins al moment, podem gaudir de la història de Teià. La revista ha servit per recollir el testimoni de 23 anys de poble, amb totes les ombres i totes les llums.

Tant de bo aquestes pàgines serveixin per ajudar-vos a conèixer més coses d’aquesta revista nostra i vostra i, qui sap, engrescar-vos a col·laborar-hi de forma més activa, objectiu que es va marcar l’equip de redacció des que es va constituir el setembre de 2003.

 

Ajuntamentdeteia