SERVEIS

 

Butlletí 96   [1 d'Octubre de 2005]

La joventut de Teià


En aquest número del butlletí presentem els resultats d'un estudi que ens permet de conèixer millor la joventut del nostre poble. Hi haurà qui vegi en aquest treball reflectides les seves pròpies impressions, i n'hi haurà també qui consideri que tota semblança amb la realitat és pura coincidència. En qualsevol cas, no està de més que tots plegats recordem que avui en dia l'únic mitjà per obtenir una visió global de la realitat que ens envolta és l'estadística, amb totes les seves virtuts i defectes, errors i encerts.
L'apropament a aquest sector de la població de Teià s'ha realitzat tot estudiant-ne la seva situació en cinc àmbits diferents com són: l'educació, el treball, l'habitatge, la salut i la participació i l'oci. Amb l'objectiu de que aquests cinc puntals permetin de copsar una perspectiva global de la nostra joventut.
Una de les conclusions que permet extreure aquest estudi és la difícil relació entre els joves i Teià. D'una banda ens trobem amb el problema de la mobilitat; la situació geogràfica de Teià, i la seva limitada oferta d'entreteniment obliga a desplaçar-se a l'hora de posar en pràctica gairebè qualsevol activitat d'oci.
D'altra banda, l'arrelament; la joventut de Teià està (com deia aquell anunci) preparada, amb un nivell educatiu superior a la mitjana catalana, i tot i així són excepcionals els casos d'aquells que poden trobar al poble una feina relacionada amb els seus estudis. Naturalment, això és secundari si es compara amb la situació de l'habitatge a la vila (preus elevats, mínima oferta de lloguer, etc.). Aquests són els dos factors determinants a l'hora d'explicar perquè els joves que decideixen emancipar-se han de fer-ho fora de Teià.
Tot i que soni a tòpic polític, aquesta i d'altres qüestions que posen de manifest l'estudi no haurien de ser vistos com problemes, sinó com a reptes, oportunitats de conèixer-nos millor tots els teinanencs (joves i n o tant joves) i anar construint mica en mica un poble millor.
 

Ajuntamentdeteia